När du köper nya kläder är det viktigt att tvätta dem innan du använder dem. Det kan finnas kvarvarande kemikalier i dem som kan ge dig en allergisk reaktion. Även ur hygienisk synpunkt är det bra att…